Meer mensen op aarde dan ooit: wat is de invloed op de mode industrie?

De wereldbevolking neemt in rap tempo toe. Hoge geboortecijfers in grote delen van de wereld, de minder kindersterfte, de langere levensverwachting, de toegenomen voedselproductie en de verbetering van de volksgezondheid door de technologische vooruitgang hebben bijgedragen tot een gestage toename van de wereldbevolking. Welke invloed heeft dit op de verduurzaming van de mode industrie?

Groei van de wereldbevolking

Volgens het Ministerie van Economische Zaken zal de huidige wereldbevolking van 7,7 miljard in 2050 toegenomen zijn naar 9,8 miljard bereiken en in 2100 11,2 miljard. Onze gewoontes wat betreft Bovendien wegwerpmode en het weggooien van producten voor het einde van hun levensduur zijn niet gezond. Er lijkt een onophoudelijke behoefte om de beperkte hulpbronnen van de aarde te gebruiken.

Consument wil een duurzame mode industrie

Consumenten willen graag dat de mode industrie duurzamer wordt. Steeds vaker kiest men voor en bedrijven en producten die als milieuvriendelijker en maatschappelijk worden beschouwd. Bovendien stimuleren steeds regeringen in steeds meer landen om wetten op om duurzaamheid en circulariteit in de modeketens te stimuleren.

Streven naar een duurzame toekomst

Er lijkt dan ook een belangrijke ontwikkeling gaande in de mode-industrie. Steeds meer modemerken en organisaties streven naar een duurzame toekomst. Vorig jaar werd de Stockholm Fashion Week zelfs afgelast vanwege het gebrek aan duurzaamheid. H&M test op dit moment een kledingverhuurservice en er is veel discussie over de impact van online winkelen op het milieu.

Veranderingen bij de Kopenhagen Fashion Week

De Kopenhagen Fashion Week doet het dit jaar goed: de organisatie van de Deense Fashion Week heeft net hun duurzaamheidsactieplan voor 2020 tot 2022 onthuld en er komen een aantal belangrijke veranderingen aan. Vanaf 2023 moeten modemerken die zich aanmelden voor de Kopenhagen Fashion Week voldoen aan minimale duurzaamheidseisen. Als ze niet aan minstens zeventien van deze eisen voldoen, mogen ze niet deelnemen aan de Kopenhagen Fashion Week. Deze eisen zijn als volgt:

  • Minstens 50 procent van de materialen in kledingcollecties moet organisch of gerecycled zijn.
  • Producten die vaak als afval worden gezien moeten worden hergebruikt (geupcycled).
  • Merken mogen hun onverkochte kleding niet vernietigen.
  • Alle verpakkingen moeten duurzaam zijn.
  • De extra bekleding van mode

Gevolgen van de klimaatverandering

Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week, stelt dat mensen hun manier van handelen moeten veranderen. Duurzamer en meer oog voor de omgeving. Dit geldt zeker voor de modewereld. Ze is stellig: ‘We hebben minder dan tien jaar de tijd om de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering op de planeet en de mensen af te weren. We zien nu al de rampzalige gevolgen ervan. Simpel gezegd kan de huidige manier waarop we leven niet meer worden voortgezet.’

CEO van Kopenhagen Fashion Week: Ambitieuze doelstellingen zijn nodig

Thorsmark denkt dat door de urgentie van de huidige situatie we langer kunnen hopen dat vooruitgang vanzelf komt. Het actieplan en de duurzaamheidsvereisten weerspiegelen haar eigen overtuiging dat er ambitieuze doelstellingen nodig zijn om de impact van de Copenhagen Fashion Week van Kopenhagen zo groot mogelijk te maken.