Wat zijn de gevolgen van Corona voor mode ondernemers?

Op dit moment lijkt het Coronavirus in China op zijn hoogtepunt te zijn. Het blijkt nog besmettelijker te zijn dan het SARS-virus op dit moment. De Chinese regering neemt dan ook verregaande maatregelen om verdere van het virus te voorkomen. Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse mode ondernemers?

Gevolgen op korte en lange termijn voor mode ondernemers

Steeds meer mensen blijven thuis om niet besmet te raken, fabrieken worden gesloten en soms gaan zelfs steden en provincies ‘op slot’. De gevolgen van het Corona virus op de mode industrie is zowel op korte als op lange termijn en onvoorspelbaar. Leveranciers die verwachten dat er vertragingen gaan optreden in leveringen aan Nederlandse klanten kunnen het beste nu actie ondernemen.

Wat is overmacht?

Vanwege de situatie in China kan de term ‘overmacht’ worden gebruikt wanneer er sprake is van vertraging bij leveringen in Nederland. Of een leverancier zich daadwerkelijk kan beroepen op overmacht is afhankelijk van meerdere factoren. Zo speelt de formulering van de term ‘overmacht’ in de algemene voorwaarden een rol. Ook de datum waarop de overeenkomst is gesloten, eventuele overheidsmaatregelen en de verantwoordelijkheid van de leverancier spelen een rol.

Wat is de exoneratieclausule?

Het kan zijn dat een modebedrijf zich niet kan beroepen op ‘overmacht’ bij een vertraagde levering. In dat geval moet de onderneming dus in principe een schadevergoeding bepalen. Aan de andere kant is er de zogeheten ‘exoneratieclausule’. Dit betekent dat een ondernemer een eventuele schadevergoeding probeert te voorkomen of te beperken.

Vertraging: hou je klant(en) op de hoogte

Ben je mode ondernemer, handel je met China en verwacht je door de uitbraak van het virus dat leveringen aan klanten vertraagd gaan worden? Informeer dan je klant(en) zo snel mogelijk en geef ‘overmacht’ als reden aan. Hou altijd je klanten op de hoogte van actuele ontwikkelingen wat betreft de leveringen om problemen te voorkomen. Jij kunt er immers ook niks aan doen!